Monthly Archive: January 2018

5

पालकत्वाचे शिक्षण पालकांनी स्वतःचे स्वतःच केले पाहिजे!

मुले आणि त्यांचे आई-वडील हा एक नैसर्गिक संबंध असतो. नैसर्गिकतेने मूल जन्माला येते आणि संबंधित स्त्री-पुरुषाचे रूपांतर ‘आई-वडील’ या नात्यात होते. आपल्या मुला-मुलींचे लालन, पालन व पोषण करण्याची व्यावहारिक जबाबदारी मात्र निसर्ग आई-वडिलांच्या पदरात...

7

बालशिक्षणाचे नवे वळण

आजूबाजूच्या परिस्थितीचा, लहान मुलांच्या मेंदूंमधील चेतापेशीजालिकांवर काय परिणाम होतो हे एक अलीकडचे, महत्त्वाचे संशोधनक्षेत्र झाले आहे. चेताशास्त्रात व मानसशास्त्रात, अनेक संशोधने, मुलांवरील अनेक संशोधने, त्यांवर आधारित शैक्षणिक पर्यवसने यांवर लेख व पुस्तके प्रकाशित होत...

Enjoy this blog? Please spread the word :)