Category: Constructivism

0

वर्गपद्धतीचे दशावतार

शिक्षणक्षेत्रात वर्गपद्धती ((((((((Classroom)))))))) खोलवर रुजली आहे. परंतु विद्यार्थ्याच्या प्रकिया प्रबल होण्यासाठी, ही पद्धत उपयुक्त ठरत नाही, असा दिर्घकालचा आपला अनुभव आहे. त्यामुळे या वर्गपद्धतीत पर्याय शोधणे अनुवार्य झाले आहे, शास्त्रालयांची उभारणी हा असा एक...

1

शालेय शिक्षणात कला व क्रीडा यांचे स्थान

महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाने, दहावीच्या सर्व मुलांची, कल चाचणी घेतली. जवळ जवळ १७ लाख विद्यार्थ्यांची कल चाचणी घेण्याचे काम अफाट होते, आणि त्याहूनही हे काम आवश्यक असे होते. शासनाने हे घडवून आणले याबद्दल शासनाचे आपण...

0

रचनावादाचे तत्त्वज्ञान

शिक्षण हे नेहमीच कालानुरूप असावे, असे मी मानतो.  ‘कालानुरूप’ याचा अर्थ असा की, आजचे शिक्षण हे आजच्या काळाला साजेसे असे असावे.  ते भूतकाळाला साजेसे, असे असून चालणार नाही.  ‘काळ’ हा बदलत जातो, त्याचे रूप...

Enjoy this blog? Please spread the word :)