Category: Uncategorized

0

वर्गपद्धतीचे दशावतार

शिक्षणक्षेत्रात वर्गपद्धती ((((((((Classroom)))))))) खोलवर रुजली आहे. परंतु विद्यार्थ्याच्या प्रकिया प्रबल होण्यासाठी, ही पद्धत उपयुक्त ठरत नाही, असा दिर्घकालचा आपला अनुभव आहे. त्यामुळे या वर्गपद्धतीत पर्याय शोधणे अनुवार्य झाले आहे, शास्त्रालयांची उभारणी हा असा एक...

0

Two Perspectives of Life

Recently I had been to Panchgani for Bal Shikshan  Parishad’s executive committee meeting. I stayed in Peter and Mona’s wooden farmhouse. Cold breeze in Panchgani, Warmth of Peter and Mona’s hospitality and nature’s beauty...

Enjoy this blog? Please spread the word :)